Breddestøtte fra sparebankstiftelsen

Jevnaker Bordtennisklubb er blitt tildelt 20 000 kroner i breddestøtte fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Vi takker hjerteligst for det rause pengebidraget, som er veldig kjærkomment for den sosiale breddeklubben JBTK.

Allerede lørdag 30. april blir noen av støttekronene investert i klubbens yngre utøvere, som vi arrangerer treningssamling for i Jevnaker Bordtennishall.

Da får vi besøk av den erfarne, dyktige og joviale treneren Jonas Flåøien. Han er en av Norges beste spillere og skal lede samlingen for JBTK-spillerne.

PS! Den lokale sparebankstiftelsen har tidligere innfridd klubbens søknad om finansiering av 50 prosent av de nye bordene, nettene og barrikadene som nærmer seg Jevnaker!

| Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal |