Kontakt

JBTK-styret 2022
Leder: Olof Götestam | Mobil: 410 20 298
Nestleder: Håvard Sataøen | Mobil: 934 22 613
Kasserer: Leif Thorbjørn Jensen | Mobil: 959 66 686
Medlem: Leif-Harald Svendsbråten | Mobil: 911 22 143
Medlem: Tommy Døhlen-Jacobsen | Mobil: 416 13 147
Medlem: Jonas Jensen | Mobil: 413 80 482

JBTK-trenere 2022:
Jonas Jensen: 413 80 482
Johnson N. Adum: 984 48 925
Ervin G. Egelandsdal: xxx xx xxx
Terje Herting: 980 06 970
Olof Götestam: 410 20 298

JBTK-lagledere 2022:
Eliteserien: Olof Götestam: 410 20 298
3. divisjon: Leif Thorbjørn Jensen: 959 66 686
5. divisjon: Håvard Sataøen: 934 77 613
5. divisjon:
 Tommy Døhlen-Jacobsen: 416 13 147
5. divisjon: Lene Skogen: 986 74 221