Representasjonsreglement

Enhver deltakelse i turnering eller seriespill må godkjennes av Jevnaker BTK. Elementer som ikke er omtalt her bestemmes og avgjøres av JBTK-styret:

  1. Ingen kan representere Jevnaker BTK uten å ha betalt medlemskontingent.
  2. Ingen kan representere Jevnaker BTK i approberte turneringer/seriekamper uten å ha betalt for spillerlisens og forsikring til Norges Bordtennisforbund.
  3. Påmeldinger er alltid bindende. Du må betale startkontingent for enhver påmelding uavhengig av hvorvidt du faktisk stiller til start.
  4. Enhver deltakelse/påmelding må bekostes av det enkelte medlemmet. Herunder reise- og bokostnader. Støtte til barn og unge kan ytes i spesielle tilfeller, forutsatt at det vurderes å være økonomisk rom for det.
  5. Jevnaker BTK bestemmer hvem som kan delta. Det være seg interne og eksterne turneringer så vel som seriespill. Lagledere har delegert myndighet til å komponere sine lag, men skal bestrebe en rettferdig fordeling av spilletid samtidig som sportslige valg kan foretas. Uttak til individuelle turneringer praktiseres ikke i utstrakt grad så lenge klubben ikke bidrar med støtte til deltakelse.
  6. Ønske om deltakelse med lag i seriespill må rettes til Jevnaker BTK i form av utfylt søknad fra lagleder som er personlig ansvarlig for alle kostnader.
  7. Jevnaker BTK foretar en vurdering av alle seriespillsøknader etter utløpt søknadsfrist 1. april hvert år. Klubben dekker aldri mer enn eventuell påmeldingsavgift og kan kreve dugnadsdeltakelse eller annet for å innfri støtte til voksne medlemmer.
  8. Alle som representerer Jevnaker BTK må stille med JBTK-drakt. Dispensasjon kan gis i visse tilfeller, men ikke i seriespill.
  9. Det forplikter å representere Jevnaker BTK. Du skal opptre med god sportsånd, rettferdig og ærlig. Opptredener og/eller oppførsel som setter Jevnaker BTK i et dårlig lys vil bli styrebehandlet med tanke på eventuelle reaksjoner/personlige konsekvenser. Voksne medlemmer bærer et særskilt ansvar.
  10. Søknad om medlemskap i Jevnaker BTK behandles av styret.