Møteprotokoller

Protokoller fra styremøter og andre møter i Jevnaker Bordtennisklubb kunngjøres på denne siden:

Styreprotokoll_3_2021
Styreprotokoll_2_2021
Styreprotokoll_1_2021
Årsmøteprotokoll_2021