Leie av Jevnaker Bordtennishall

Jevnaker Bordtennishall kan leies til bordtennisformål etter avtale; både av medlemmer og eksterne. Alle kan spille bordtennis. Ypperlig aktivitet for skoleklasser, bedrifter, foreninger og andre grupperinger. Fortrinnsvis i sesongen; fra september til og med mai.

PÅBUDT: Helt rene innesko eller ingen sko.

TIL LÅNS: Alt utstyr skal behandles med omhu!

Betingelser
Den som er ansvarlig for leietiden skal påse at alle oppfører seg på en slik måte at fasiliteter, gulv, bord, nett og baller ikke skades, ødelegges eller forlates i en slik tilstand at ekstra vask blir nødvendig. I leieprisene inngår ansvarlig bruk av Jevnaker BTKs utstyr og eiendeler. Fakturaadresse skal oppgis før avtale om halleie finner sted. Sørg for å forankre følgende regler blant de du som ansvarlig har med deg:

VASK: Forlat hallen slik den var da du kom.

* Forbudt med sko som har vært brukt ute
* Påbudt å spille med rene innesko eller uten sko
* Vaske/moppe etter bruk hvis behov
* Utstyr og inventar skal behandles forsiktig
* Alle innelysene skal slås av etter bruk
* Utgangsdøren skal smekklåses av leietaker
* Eventuelt lånt nøkkel må leveres tilbake
* Eventuelle skader/ødeleggelser må erstattes
* Dårlig rengjøring medfører tilleggsfakturering

Leiepriser
Jevnaker BTK ønsker å tilby rimelig utleie av hallen, men må ta betalt for å dekke inn slitasje på utstyr og inventar, samt løpende utgifter til strøm, vann, kloakk og renovasjon. Skoleklasser, idrettslag og frivillige foreninger tilbys laveste pris. Gratis for egne medlemmer som arrangerer godkjente klubbturneringer eller seriekamper i sesongen (sept.-mai). Vi opererer med stykkpriser pr. gang i henhold til følgende oversikt:

OPPGJØR: Bruk av hallens fasiliteter koster.

Skoleklasser, idrettslag og frivillige foreninger:
* Kr 250,- pr. gang (inntil 2 timer)
* Kr 400,- pr. gang (2-4 timer)

Bedrifter, private og andre grupperinger:
* Kr 500,- pr. gang (inntil 2 timer)
* Kr 800,- pr. gang (2-4 timer)

JBTK-medlemmer:
* Gratis for eventuelle seriekamper
* Gratis for klubbrelaterte arrangementer
* Leietaker er ansvarlig for rigging, gjennomføring, rydding og vask.

Leiekostnader faktureres med 14 dagers forfall.

Kontakt: Espen Bråthen. Tlf. 971 36 397.

Øvrig informasjon
Antall tilgjengelige bord varierer mellom 5 og 7 i hovedsesongen (september – mai). Gjennom sommeren normalt bare 5. På ukedager i sesong er leie kun mulig på dagtid. Ta kontakt i god tid for informasjon om tilgjengelighet!

JEVNAKER BORDTENNISHALL: Utleie er ingen hovedprioritet, men Jevnaker BTK bidrar gjerne til å spre interessen for bordtennis. Ta kontakt hvis du ønsker å leie tid i hallen!