Klubbinfo

E-postadresse: thomas.moller(at)jbtk.net

Telefonnummer: 900 33 447

Postadresse: Jevnaker BTK v/Thomas Møller, Mofivelkroken 22, 3520 Jevnaker

Besøksadresse: Jevnaker Bordtennishall, Lidvangvegen 11b, 3520 Jevnaker

Bankforbindelse: Sparebank 1 Jevnaker (kontonr. 2030 66 02005)

Vipps-nummer: 115409

Organisasjonsnummer: 991 000 011

Stiftelsesdato: 10. mars 1976

Medlem i:
Jevnaker idrettsråd
Viken idrettskrets
Norges Bordtennisforbund Region Øst
Norges Bordtennisforbund
Norges Idrettsforbund