Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Jevnaker BTK blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Thomas Møller er gjeldende ansvarlig for JBTKs håndtering.

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger vedkommende får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Hver enkelt sender selv søknaden til politiet via internett.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Thomas Møller. Jevnaker BTK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres HER.

KLIKK HER for å søke om politiattest etter at skjemaet formål for politiattest er utfylt og du har det tilgjengelig i digital form. Følg så følgende oppskrift:

1. Skriv inn din e-postadresse
2. Skriv inn ditt telefonnummer
3. Velg kategorien ‘frivillige organisasjoner’
4. Velg formålet ‘frivillige organisasjoner’
5. Last opp bekreftelse på formål
6. Send inn søknaden
7. Du mottar attesten pr. post (fysisk eller digital)
8. Du viser attesten til JBTKs ansvarlige