– Takk til styremedlemmene

JBTK-sjef Thomas Møller var toastmaster på JBTKs sesongavslutning. Han ble overrasket av sine styremedlemmer og kontret med å takke dem spesielt for sine innsatser.

Klubbens styremedlemmer har de beste forutsetningene for å vite hva som må gjøres for å drifte et stort breddeidrettslag.

Tidligere i kveld – rett før de gjeve sesongutmerkelsene skulle kunngjøres – tok de ordet ved nestleder Lene Skogen og takket Thomas for innsatsen.

Det var flere koselig innslag av heder, takk og overraskelser på sesongavslutningen. Thomas Møller har ledet klubben og utviklet organisasjonen gjennom 35 år. Han takket for styremedlemmenes hyggelige gest – som besto av lovord, blomster og en vinflaske.

– Tusen takk. Det er hyggelig å bli satt pris på. Jeg har ikke vært like synlig det siste året, men det er mest fordi arbeidsmengden har økt betydelig, innledet Møller sin takketale med.

Han fortsatte med å si at han hver dag legger ned mange arbeidstimer for Jevnaker Bordtennisklubb som for de fleste er helt usynlige.

TAKK: Klubbleder Thomas takker sine styremedlemmer spesielt og alle klubbens tillitspersoner generelt. (Foto: Lene Skogen)

– Aktive medlemmer i en klubb/forening/idrettslag er selvsagt mest opptatt av å kunne utøve sin aktivitet (spille bordtennis) og tilhøre et sosialt fellesskap.

– Min rolle er den som sørger for at alle har fått og fortsatt har den muligheten. Takket være hvert eneste JBTK-medlem, takket være  klubbens samarbeidspartnere og støttespillere som ser hvor viktig en slik sosial breddeklubb er i lokalmiljøet.

| Sesongens JBTK-spillere er kåret |

– Og takket være klubbens styremedlemmer, som bidrar med all sin usynlige innsats for å holde liv i klubben. Tusen takk til styremedlemmene som har stått på gjennom hele sesongen – flere sesonger. Takk til deg som har stilt opp og tatt ansvar i de aller viktigste rollene i Jevnaker Bordtennisklubb, uttrykte Møller før han hentet fram symbolske påskjønnelser for å utvise sin store takknemlighet overfor arbeidet Leif Harald Svendsbråten, Pia-Helén Fagerslett, Lene Skogen, Håvard Sataøen og Yngve Midtfjell legger ned for alle klubbens medlemmer.

– Dessverre er knærne og skuldrene mine utslitt etter 40 sammenhengende år som bordtennisspiller – spesielt gjennom for mange år med for høy belastningsvekt.

– I tillegg til mine nærmeste medarbeidere i styret vil jeg takke alle andre tillitspersoner i Jevnaker BTK for innsatsen gjennom den avsluttede sesongen. Trenere, lagledere og andre som inngår i det store puslespillet, understreker klubblederen.