Sommertrening 2022

Nå er det sommerpause i Jevnaker BTK, men de som ønsker å legge inn en treningsøkt eller flere før ny sesongstart i september vil få muligheten til det.

Jevnaker BTK har flere ansvarshavende tillitspersoner (lagledere, trenere, etc.). Som takk for at de bidrar med viktig innsats for klubben belønnes de treningsmuligheter under sommerpausen.

Samtidig skal de sørge for at alle klubbens medlemmer får sjansen til å spille bordtennis; ved å kunngjøre invitasjoner og gjennomføre åpne fellestreninger.

Leif Thorbjørn Jensen har det overordnede ansvaret for Jevnaker BTKs sommertreningstilbud. Konseptet er enkelt. Han og de andre tillitspersonene velger selv når de vil invitere til trening.

  • Informasjon om treningstider skal kunngjøres i Jevnaker BTKs interne Facebook-gruppe

Skader på utstyr, inventar eller annet skal meldes til Leif.

Enda mer alvorlige hendelser, som f. eks. personskader eller saker av disiplinær art skal meldes til klubbleder.

At alle som inviterer og blir invitert til trening gjennom sommeren 2022 behandler klubbens eiendom og eiendeler med omhu er en selvfølgelighet.

Det stilles ikke krav til rapportering fra hver treningsøkt, men det skal ikke være noen tvil om hvem som er ansvarlig for den enkelte treningen.

Invitasjon av gjester som ikke er medlem i Jevnaker BTK er innenfor ansvarshavendes fullmakt, men skal ikke foregå ofte eller i større omfang.

JBTK-medlemmer har alltid førsteretten til bordplass dersom det er flere spillere i hallen enn antall bordplasser.

Alle former for konkurransespill/arrangementer der startkontingenter og/eller deltakelse av spillere fra andre klubber omfattes ikke av ordningen. Eventuell søknad om slike evenementer må sendes til styret via «Forslagskassen».

Konseptet «Sommertrening 2022» gjelder i juni, juli og august.

Klubbledelsen kunngjør eventuelle datoer hallen ikke er tilgjengelig for trening på underveis.

Vi skal gjennomføre en del vedlikeholdsarbeid gjennom sommeren og vaskevaktene går sin gang. Invitasjon til deltakelse på fellesarbeider vil bli kunngjort på hjemmesiden.

JBTKs tillitspersoner og ansvarshavende sommeren 2022:
Styremedlemmene, Leif Thorbjørn Jensen, Jonas Jensen, Johnson Nketia Adum, Kevin Svendsbråten, Terje Herting, Linda Svendsbråten, Olof Götestam, Lene Døhlen-Jacobsen, Tommy Døhlen-Jacobsen, Bendik Alme, Raymond Boger og Espen Bråthen.

Takk for innsatsen gjennom 2021/22-sesongen!