Tidenes største strømregning

Samme dag som JBTK mottok strømregningen for desember pålydende kr 14 619,92 (!) kunngjorde regjeringen en nasjonal støtteordning for idrettslag med høye strømkostnader.

FAKTA:
Jevnaker BTKs strømkostnader:
* Totalt i 2021: Kr 48 876,-
* Oktober 2021: Kr 4 717,98
* November 2021: Kr 7 499,38
* Desember 2021: Kr 14 619,92
* Januar 2022: ???

Aldri før har vi blitt fakturert så mye for én måneds strømforbruk. Med tanke på at kun et fåtall medlemmer hadde tilgang til hallen halve desember, er det ekstra skremmende!

Selv om Jevnaker BTK ventelig kvalifiserer for den kunngjorte ordningen, har vi høye strømkostnader i vente.

  • Alle klubbens tillitspersoner som har tilgang til hallen utenfor ordinær treningstid må sørge for å skru ned temperaturen på varmepumpene.
  • Alle som gjester hallen for å spille bordtennis må være forberedt på lavere temperaturer under trening. Kle deg godt på trening!
  • Selv om vi er i en mildere form for sjokktilstand, er det ingen grunn til panikk. JBTK skal takle denne utfordringen!

Jevnaker Bordtennishall er dårlig isolert, strømforbruket stort og med dagens strømpriser medfører det enorm belastning på klubbens økonomi.

Vi akter fortsatt å belønne våre tillitspersoner med muligheten til bordtennisspill utenfor ordinær treningstid, men hva konsekvensene av eventuelt enorme strømkostnader over tid medfører av konsekvenser gjenstår å se.

Påtenkte isoleringstiltak er noe vi må vurdere å framskynde.

Vi krysser fingrene for at regjeringens strømstøtte som skal fordeles via kommunene monner – og at vi selv klarer å redusere forbruket:-)