Utvidet og enklere sommertrening

Jevnaker BTK vedtok i oktober å utvide konseptet med trening i Jevnaker Bordtennishall under sommerpausen 2022. Nå har vi flere detaljer å by på.

Det blir enklere for klubbens tillitspersoner å arrangere treninger for inviterte eller trene alene!

* Den ansvarshavende slipper å søke om treningstid via bookingsystemet som ble benyttet i fjor.

* Ikke noe tak på antall spillere som kan inviteres av ansvarshavende – utenom hallens størrelse og antall bord.

* Alle med faste ansvarsområder inneværende sesong beholder retten til å kunne invitere til treninger gjennom sommeren 2022.

Vi takker Leif Thorbjørn Jensen for konstruktive forslag og innspill. Han har påtatt seg til – og har fått – et overordnet ansvar for gjennomføringen – som i fjor.

Skader på utstyr, inventar eller annet skal meldes til Leif. Enda mer alvorlige hendelser, som f. eks. personskader eller saker av disiplinær art skal meldes til klubbleder.

At alle som inviterer og blir invitert til trening gjennom sommeren 2022 behandler klubbens eiendom og eiendeler med omhu er en selvfølgelighet.

Det stilles ikke krav til rapportering fra hver treningsøkt, men det skal ikke være noen tvil om hvem som er ansvarlig for den enkelte treningen.

Invitasjon av gjester som ikke er medlem i Jevnaker BTK er innenfor ansvarshavendes fullmakt, men skal ikke foregå ofte eller i større omfang.

JBTK-medlemmer har alltid førsteretten til bordplass dersom det er flere spillere i hallen enn antall bordplasser.

Alle former for konkurransespill/arrangementer der startkontingenter og/eller deltakelse av spillere fra andre klubber omfattes ikke av ordningen. Eventuell søknad om slike evenementer må sendes til styret via «Forslagskassa».

Konseptet «Sommertrening 2022» gjelder i juni, juli og august.

Oversikt over JBTKs tillitspersoner og ansvarshavende:
Styremedlemmene, Leif Thorbjørn Jensen, Jonas Jensen, Johnson Nketia Adum, Kevin Svendsbråten, Terje Herting, Linda Svendsbråten, Olof Götestam, Lene Døhlen-Jacobsen, Tommy Døhlen-Jacobsen, Bendik Alme, Raymond Boger og Espen Bråthen.