Klarerte tillitspersoner

Samtlige 14 tillitspersoner som Jevnaker BTK har avkrevd politiattest fra har nå levert. Alle har ansvars- og/eller tillitsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede.

Jevnaker Bordtennisklubb skal være en trygg arena for barn, unge – og voksne!

Alle skal respekteres for den man er, uavhengig av kjønn, alder, funksjonstilstand, språk, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, religion og politisk syn. Med mer.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest fra tillitspersoner med alle former for ansvar overfor barn og unge.

Jevnaker BTK har fulgt dette opp aktivt gjennom årene, med jevnlige krav om oppdaterte attester. I fjor høst påbegynte vi arbeidet med en ny runde.

Den første søknaden om politiattest i herværende runde ble sendt 30. oktober 2021. Søndag 16. januar 2022 ble den 14. og siste attesten forevist klubbens ansvarlige for håndteringen av politiattester.

Politiattester skal avkreves fortløpende fra nye tillitspersoner i Jevnaker BTK, samt fra eksisterende som tiltrer et nytt ansvarsområde.

Samtlige styremedlemmer pluss lagledere, trenere og treningsgruppeledere med ansvar som innebærer befatning med mindreårige er klarert for denne gang.

Så ber vi alle oppføre seg sportslig, fair, utvise respekt for alle enhver og la være å omtale andre med krenkende eller i nedsettende ordelag:-)