STATUSRAPPORT: Hva skjer framover?

Når kan vi gjenåpne Jevnaker Bordtennishall for mer allmenn aktivitet? Blir alt seriespill annullert? Blir det D-rankingstevne 20. februar? Spørsmålene er mange. Svarene kommer fortløpende!

Gjeldende status for JBTK-medlemmer under 20 år er at de kan trene på onsdager (ungdomsgruppen kl. 18-20). De som har betalt egenandel for deltakelse i JBTKs satsingsgruppe kan også trene torsdager (kl. 18-20).

For JBTK-medlemmer over 20 år er det i skrivende stund kun to de to lokale som inngår i JBTKs eliteseriestall som kan trene i hallen. Helt til eventuelt Stigaligaen 2020/21 annulleres. Det er et potensielt scenario som kan bli avgjort inneværende uke.

Dersom ikke gjeldende lokale og nasjonale/nye restriksjoner forlenges innføres fra regjeringen eller annen overordnet myndighet, så åpnes Jevnaker Bordtennishall for tilnærmet normal aktivitet fra mandag 15. februar. I så fall med aktuelle forholdsregler som håndvask, avstand til andre og eventuell antallsbegrensning.

PS! Under bildet følger en gjennomgang av forestående terminfestede arrangementer, med tilhørende dagsaktuelle vurderinger.

Kommende arrangementer:

* Jevnaker BTK jobber med forventning om at det nasjonale D-rankingstevnet i Jevnaker Bordtennishall lørdag 20. februar kan arrangeres. I skrivende stund er det 15 påmeldte. 10 ledige plasser. Ved eventuell avlysning vil alle påmeldte få refundert betalt startkontingent, men vi oppfordrer alle deltakerberettigede til å melde seg på!

* Jevnaker BTK anser det som naturlig at eliteserierunden i Bergen 20. og 21. februar utsettes eller avlyses.

* Jevnaker BTK har god tro på at klubbrankingkvelden fredag 26. februar kan bli arrangert.

* Jevnaker BTK påbegynte inneværende uke arbeidet med å planlegge og invitere til klubbmesterskapet 2021 lørdag 20. mars. Kanskje noen klasser legges til kvelden før.

* Jevnaker BTK anser det som overveiende sannsynlig at alt seriespill nasjonalt og regionalt annulleres inneværende sesong. Fordi antallet utsatte kamper neppe lar seg gjennomføre under den rådende smittesituasjonen med lokale og nasjonale restriksjoner.

* Jevnaker BTK jobber daglig for fullt med planlegging og organisering av Påskecupen 2021 (skjærtorsdag 1. april) og Rankingturneringen for veterandamer (lørdag 24. april).

* Nordsø-cupen i Hirtshals 24.-25. april planlegges gjennomført av B-75, men det er trolig tvilsomt at vi får reise uten komplikasjoner/restriksjoner.

FØLG MED her på hjemmesiden for daglig informasjon. Vi følger med på nasjonale og lokale regler og restriksjoner og kunngjør JBTKs implementering av disse. Vennligst utvis tålmodighet, da vi må ha tid til å foreta egne vurderinger før nyhetene kunngjøres.