Koronanytt mandag 8. februar

Ungdomsgruppen (onsdager) og satsingsgruppen for påmeldte under 20 år (torsdager) tilbys av JBTK, som også har gitt klubbens lokale eliteseriespillere treningsdispensasjon. For alle andre er hallen stengt til mandag 15. februar.

Ingen nye endringer i JBTK-reglene pr. mandag 8. februar. Reglene gjelder til og med søndag 14. februar, men kan bli endret. Følg med på hjemmesiden hver dag!

Denne siden vil ikke bli oppdatert lenger.

PS! Det nasjonale D-rankingstevnet lørdag 20. februar planlegges gjennomført, så her er det bare å sikre seg plass! KLIKK HER for å melde deg på, for vi har plass til flere!

Gjeldende regler for trening i Jevnaker Bordtennishall oppdateres på denne siden. Vi forsøker etter beste evne må besvare enkelthenvendelser pr e-post, men hovedregelen er at aktuell informasjon kunngjøres her på hjemmesiden.

Norges regjering ga mandag 18. januar grønt lys for at barn og unge under 20 år igjen kan trene innendørs såvel som utendørs. Treningsforbudet for voksne ble opprettholdt, med videreføring av unntaket for eliteutøvere.

NB! 10. februar kan det bli vedtatt at alt seriespill inneværende sesong avlyses. Følg med for nærmere info!

* JBTK ga dispensasjon til klubbens lokale eliteseriespillere  fordi de hadde terminfestede kamper 23. og 24. januar. Da disse ble utsatt vedtok JBTK-styret at alle medlemmer skal underlegges samme regler, men 22. januar besluttet vi at de to voksne, Olof Götestam og Terje Herting får unntak fra hovedregelen om at alle over 20 år ikke kan trene fra og med lørdag 23. januar og inntil eventuell annen beskjed kunngjøres her på hjemmesiden. De kan utøve egentrening på alle dager unntatt onsdag og torsdag, samt på eventuelle andre datoer som de varsles om på forhånd. Og de må vike for hallvask.

* Satsingsgruppen på torsdager tilbys til påmeldte under 20 år med Jonas Jensen som trener.

NB! Koronapandemien er høyst levende med løpende situasjonsendringer nesten daglig. JBTK overholder nasjonale og lokale myndigheters råd og regler, men bestemmer selvsagt eventuelle tilleggsrestriksjoner for våre medlemmer i egen hall etter eget forgodtbefinnende.

Gjeldende treningsregler i JBTK:

  • Ungdomsgruppen tilbys onsdager fra og med 20. januar (kl. 18-20).
  • Satsingsgruppen tilbys for påmeldte under 20 år torsdager fra og med 28. januar (kl. 18-20).
  • JBTK-medlemmer i alderen 18-20 år kan trene alene med robot/returnboard etter avtale med styreleder eller nestleder.
  • JBTK-medlemmer under 20 år kan trene med JBTK-medlemmer i alderen 18-20 år etter eventuell avtale, forutsatt at leder og/eller nestleder varsles på forhånd.
  • JBTKs tre lokalbosatte eliteseriespillere kan trene med hverandre på visse dager ved å melde fra på forhånd, fram til serien eventuelt annulleres.

Ingen annen trening er tillatt!

Følg med på hjemmesiden hver dag!