Ansvarshavende i Jevnaker BTK

Jevnaker Bordtennisklubb ledes av styremedlemmene, som fastsetter regler, ansvar og tilbud. I tillegg har vi delegert ansvar til utvalgte mellomledere, samt at hvert enkelt medlem også utfører viktige arbeidsoppgaver.

Jevnaker BTK er en ideell organisasjon som driftes av frivillig innsats. Ved å bli tatt opp som medlem pålegges enhver visse plikter, som deltakelse i rengjøring av Jevnaker Bordtennishall, bidrag til JBTK-kiosken og dugnadsarbeid.

Styremedlemmene jobber hardt hver dag for å yte et så godt tilbud til medlemmene som mulig. De som ikke er fornøyd med det oppfordres til å melde seg til tjeneste; hvis man ønsker å bidra med mer arbeidsinnsats for fellesskapet.

JBTK-styret takker for alle de positive tilbakemeldingene fra våre medlemmer, som utgjør en flott familie der de fleste er flinke til å rose hverandre!

Her er en overfladisk gjennomgang av hvem som har faste arbeidsoppgaver i klubben:

THOMAS MØLLER er klubbens leder, som trekker de overordnede linjene og utformer strategier. Han er også kassereren som passer på at klubbens inntekter blir større enn kostnadene, slik at midler bygges opp og spares til framtidige investeringer. Klubbsjefen skal ellers sørge for å markedsføre og promotere Jevnaker BTK, i tillegg til å stake ut kursen for klubbens vei inn i framtiden. Møller er stevneleder når klubben arrangerer, han besørger premiekjøp og er ivrig skribent, fotograf og mediaredaktør.

LENE JENSEN er Jevnaker BTKs nestleder med ansvar for ungdomsgruppen, JBTK-kiosken og en rekke andre løpende oppgaver. Deriblant klubbens representant idrettsrådet i Jevnaker. Lene er også lagleder for Hadelandsdamenes deltakelse i 5. divisjon, samtidig som hun har ansvaret for å gjennomføre tuppetreningene hver tirsdag – samt mye mer!

PIA-HELÉN FAGERSLETT er nestkommanderende i JBTK-kioskdriften. Hun er også hovedansvarlig for å følge opp alle som har vaskevakter i hallen og tilbygget, og bidrar med innsats også på andre områder.

LEIF-HARALD SVENDSBRÅTEN er klubbens vaktmester med ansvar for å vedlikeholde hallen inn- og utvendig. Han har også lederansvar for JBTKs 4. divisjonslag. I tillegg bistår han med turneringsgjennomføring og andre arbeidsoppgaver.

YNGVE MIDTFJELL har et omfattende ansvar med å organisere alle klubbens lag og følge opp laglederne i det nasjonale og regionale seriespillet; herunder påse at klubbens delegerte lagledere overholder sine ansvarsområder. Han er også sentral i utviklings- og vedlikeholdsarbeid, blant annet.

ANNE STENERUDs styreansvar omfatter blant annet online-registrering av klubbmedlemmenes detaljer i idrettens datasystemer. Anne er også organisatorisk ansvarlig for klubbens deltakelse i Ringeriksmaraton.

Følgende klubbmedlemmer har takket ja til å overholde disse tildelte ansvarsområder:

OLOF GÖTESTAM besørger alle kostnadene forbundet med klubbens deltakelse i eliteserien. Han besetter laget til alle terminfestede kamper, samtidig som han skal sørge for at lagets spillere opptrer og oppfører seg i tråd med enhver tids gjeldende regler pålagt av klubbens styre.

LEIF THORBJØRN JENSEN har det samme ansvaret for klubbens serielag i 3. divisjon. Han skal i tillegg til å bestette og lede laget i JBTKs ånd samarbeide om spillerutveksling med 4. divisjonslagleder Leif-Harald Svendsbråten og serieansvarlig Yngve Midtfjell.

LARS JENSEN skal overholde ansvaret for at Jevnaker BTKs lag i 5. divisjon besettes til hver kamp, at spillerne kommer seg til spillestedene og at de oppfører seg med god sportsånd.

BENDIK ALME er ansvarshavende for hjertestarteren og førstehjelpsutstyret i Jevnaker BTK. Han skal kurse klubbens medlemmer i bruk av førstehjelpsutstyr og hjertestarter gjennom sesongen.

RAYMOND BOGER har ansvaret for at gubbetreningskveldene hver tirsdag gjennomføres i henhold til retningslinjene fra klubbstyret. At hallen åpnes for spillere som vil trene og at ytterdøren lukkes og låses etter endt økt.

JONAS JENSEN er JBTKs hovedtrener. Han har ansvaret for å lede treningskveldene for satsingsgruppen på torsdager og ungdomsgruppen hver onsdag. Jonas kan også lede utvalgte treningssamlinger – og han er robotansvarlig.

KEVIN SVENDSBRÅTEN er hovedtrenerassistent for ungdomsgruppen hver onsdag.

TERJE HERTING er hovedsparringspartner i satsingsgruppen hver torsdag; underlagt trener Jonas Jensen.

Alle styremedlemmene og de andre som opptrer under delegert ansvar er belønnet med adgangskode til Jevnaker Bordtennishall, hvilket betyr at de har tillatelse til å bruke klubbens fasliteter også utenfor ordinære treningstider.

Regelsettet for serieansvarlige forelegges laglederne før seriestart.

På forhånd takk til alle nevnte ansvarshavende. Og til alle JBTKs medlemmer som frivillig og gladelig stiller opp på den årlige varetellingen og som bøssebærere i høstens TV-aksjon!