Bli med som bøssebærer 18. oktober!

Jevnaker BTK er pålagt av Jevnaker kommune å stille med bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen søndag 18. oktober. Vi frir derfor til alle som har lyst til å bidra med et par timers innsats!

JBTK-ledelsen jobber hver dag for å tilby klubbens medlemmer trenings- og turneringstilbud. Det fordrer inntektsarbeid og -innsatser.

For å få kommunal støtte til Jevnaker BTKs drift må vi stille med bøssebærere søndag 18. oktober.

Jevnaker BTK håper at mange medlemmer melder seg til tjeneste. Det er sosialt, givende og meningsfullt å bidra til klubbfellesskapet!

Skriv deg på listen i hallen hvis du føler for å hjelpe til!

Påmeldte bøssebørere (oppdateres løpende):
Thomas Møller
Lene Jensen
Pia-Helén Fagerslett
Anne Stenerud
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???
Du???