Forsiktig gjenåpning av hallen

Fra fredag 8. mai kan grupper på inntil fire personer trene i Jevnaker Bordtennishall under strenge vilkår – først etter at søknad om treningstid eventuelt er blitt godkjent.

Jevnaker BTK har utarbeidet et omfattende regelsett basert på Norges Bordtennisforbunds koronavettregler, forelagt dette for kommuneoverlegen i Jevnaker og fått tillatelse til å gjenåpne bordtennishallen.

::Søknads-/bookingsystem

All aktivitet skal loggføres med hvem som entrer hallen, hvem som står på hvilken side av bordet, hvem som har berørt ballen og innenfor hvilket tidsrom hver de navngitte personene har spilt med hverandre.

Bookingsystemet åpner torsdag 7. mai kl. 09:00 her på hjemmesiden. Sett deg grundig inn i reglene før du søker om treningstid!

Søknadene som kommer inn gjennom bookingsystemet behandles fortløpende; innen 12 timer. Søk minst 24 timer før ønsket treningstid! JBTK-medlemmer over 18 år kan maksimalt innvilges to treningsøkter pr. uke.

* Du kan ikke søke på nytt før innvilget treningstid er gjennomført.
* Ved to innvilgede tidsluker samme uke, kan du først søke igjen mandag uken etter.

::Regler, ansvar og pris

NB! Det er viktig at du er inneforstått med ansvaret du selv påtar deg og for inntil tre andre personer og at du føler deg trygg på at du kan mestre og overholde ansvaret før du går til det skrittet å sende søknad!

Alle som skal entre hallen må være friske og symptomfrie!

To bord står framme. Herretoalettet kan kun brukes av spillere fra bord nr. 1. Dametoalettet kan kun brukes av spillere fra bord nr. 2.

Ved positivt svar på søknad får du inngangskode til hallen pr. e-post.

Som søker og ansvarlig for deg og dine gjester, som må alle være medlem i Jevnaker BTK, påtar du deg å overholde følgende detaljerte regler:

| Klikk her for å laste ned fullstendig regelsett i PDF-format! |

1) Inngangsdøren holdes låst og ingen andre enn de du har søkt for skal entre hallen. Eneste unntak er styremedlemmer som kan komme for å observere og/eller utføre arbeidsoppgaver.

For å dekke inn kostnadene for innkjøp av antibakterielt middel til håndvask før og etter spill, må vi kreve kr 25,- for inntil to spillere pr. tidsluke. Ansvarlig bruker vippser 25 eller 50 kroner til nr. 115409 straks søknaden er innvilget.

2) Alle du har ansvaret for skal komme ferdig kledd. Det er ikke tillatt å bruke garderobene, men alle må vaske hendene grundig med Antibac på toalettet tilhørende bordet man skal spille må. Skift til innesko skal skje ved inngangen/skohyllen.

3) Du og de du har ansvaret for må være friske, symptomfrie og skal holde minst to meters avstand, hver spiller skal holde seg på samme side av bordet hele tiden og alle skal unngå kroppskontakt.

4) Minst én spiller pr. bord må være over 18 år. Hvem som skal spille sammen må angis i søknaden og det er ikke lov å bytte side eller bord gjennom hele tidsluken. Det er ikke tillatt å spille med mer enn én spiller pr. tidsluke.

5) Kun én spiller pr. bord kan berøre ballen. Det betyr at eventuelle kamper må gjennomføres uten at begge får serve, etc.

PS! Vær også inneforstått med at styremedlemmene observerer, kontrollerer og tar stikkprøver av hvorvidt reglene overholdes. Regelbrudd medfører avslag på neste søknad og kan resultere i at vi må stenge hallen igjen – for alle!

6) Det er ikke tillatt å berøre bord, nett, vegger, dører, vinduer og annet utstyr/innredning i hallen.

7) Du må ha med og kun bruke egen bordtennisball. Det er ikke baller tilgjengelig i hallen. Ta benyttede baller med hjem!

8) Bord, dørvridere (+ toalett og vask) må vaskes i god tid før tildelt tidslukes utløp.

9) Kun JBTK-medlemmer er berettiget til å spille i hallen.

10) Møt presist til innvilget tidsluke og vær ute av hallen innen tidslukens utløp.