Jevnaker Bordtennishall åpnes kanskje

JBTK-styret har valgt å holde bordtennishallen stengt en stund til, men beslutningen vil bli revurdert av styret onsdag 6. mai. Sesongavslutningen og Sommercupen 2020 ligger an til å bli arrangert på terminfestede datoer.

Kommuneovegen i Jevnaker har godkjent Jevnaker BTKs regelsett, som vi må forsikre oss om at vi har tro på blir overholdt av de som søker og får innvilget treningstid.

Som tidligere nevnt vil en eventuell åpning for trening i innvilgede tidsluker skje under strenge vilkår, der all bruk kontrolleres og loggføres.

Hvorvidt de ansvarlige i klubben er klar for å påta seg et slikt ansvar får vi svar på når styret samles på nytt.

Dersom dagens status ikke forverres eller nye restriksjoner kommer fra myndighetene satser vi på å arrangere sesongavslutning fredag 4. juni og Sommercupen 2020 lørdag 4. juli.

Årets ringeriksmaraton er dessverre avlyst, så det blir ikke noe JBTK-stafettlag denne sommeren.

Tidligere nyheter:

Kommuneoverlegen i Jevnaker har fått oversendt et forslag til eventuelle detaljerte regler som skal gjelde hvis JBTK åpner for trening under strenge betingelser, som blant annet forhåndsbooking for inntil fire spillere som må angi fast medspiller og side for hele treningsøkten på forhånd.

Ballen kan eventuelt bare berøres av én person på hvert av de to bordene som kan bli brukt. Ingen får berøre bord, vegger eller gulv og bord, dørvridere, samt at hender og toaletter må vaskes etter gjennomført treningsøkt.

Hver tidsluke som én ansvarlig person kan søke om blir halvannen eller to timer – minus 5 eller 10 minutter mellom tidslukene – for å inngå at spillerne i forskjellige grupper møtes på vei inn og ut.

Minst én spiller pr. bord må eventuelt også være over 18 år og den som booker tidsluke må søke minst 24 timer i forkant. Blant flere andre detaljerte regler.

JBTK-styret vedtok 29. april at Jevnaker Bordtennishall forblir stengt også en stund framover. Ny vurdering foretas etter kommuneoverlegens vurdering mottas og regjeringen uttaler seg torsdag 30. april.

Hallen vil tidligst kunne bli åpnet i uke 19. Følg med for kommende info!

JBTK har tro på at sesongavslutningen og Sommercupen 2020 kan bli arrangert på terminfestede datoer, men ingen av disse arrangementene kan bekreftes pr. nå.

———————————————————————

JBTK avholder nytt styremøte onsdag 29. april. Der vil en potensiell søknad, om begrenset åpning av hallen, til kommuneoverlegen bli diskutert.

Vi skal også begynne å vurdere sesongutmerkelsene, samt hvorvidt det blir tilbud om en satsingsgruppe for yngre spillere + voksne relativt ferske utøvere som ønsker raskere utvikling.

———————————————————————

JBTK-styret var samlet lørdag 4. april for å vurdere situasjonen.

Vi kunne ha åpnet for spill mellom medlemmer som bor sammen. Også andre i grupper på inntil fem som unngår nærkontakt og holder minst to meters avstand.

All den tid baller, bord, vegger, dørvridere og annet kan være potensielle smittebærere ville alle nødvendige tiltak være for krevende å overholde, konkluderte JBTK-styret.

Alle måtte ha brukt egne baller, vasket seg selv og alle bordene med antibakterielt middel før og etter spill. Med mye mer! Det har vi ikke kapasitet til å kontrollere til enhver tid.

Dersom noen hadde blitt smittet i Jevnaker Bordtennishall vil skaden bli så stor at den potensielt tar flere år å reparere. Derfor velger vi å vente til koronakrisen er over, når helsemyndigheter og regjering åpner for noe som likner normaltilstand.

PS! Hvis noen med plass ønsker å låne et bordtennisbord til hjemmebruk kan klubbleder forespørres.

———————————————————————

Onsdag kunngjorde Helsedirektoratet at det vil bli tillatt å drive idrett med inntil fem personer i gruppe. Ingen nærkontakt tillates og to meters avstand blir påbudt.

Dette kan bety at JBTK får lov til å tilby trening fra uke 15, men det vil kreve nøye planlegging og logistiske utfordringer som vi akter å løse vi vurderer det som forsvarlig og ansvarlig.

Vi er allerede i gang med å lage en bookingkalender der en myndig person kan forespørre treningstid for en gruppe på inntil fem personer – hvis bordtennisspill tillates.

Det er fortsatt forbudt med organisert trening. JBTK har ikke lov til å bruke hallen til trening eller idrettslig aktivitet!

Jevnaker kommunes krisestab stiller strenge krav som også må innfris hvis JBTK skal tillate trening. Kommuneoverlegen må godkjenne eventuell plan som JBTK legger fram.

Følg med på hjemmesiden for daglig informasjon!

Kunngjøring fra regjeringen tirsdag 24. mars medfører at vi dessverre ikke får lov til å gjenoppta aktiviteten med det første.

Aktivitetsforbudet er forlenget fra 26. mars til og med 13. april. Regjeringen skal kunngjøre ny vurdering onsdag 8. april. Forhåpentligvis noen skritt tilbake mot normaltilstand!

Vi viser til informasjon fra Norges Idrettsforbund, som torsdag 12. mars la ned forbud mot all idrettslig aktivitet. Deriblant trening. IKKE entre hallen uten tillatelse fra klubbleder!

Jevnaker Bordtennishall holdes stengt fram til 14. april. Statusoppdateringer kunngjøres på denne siden hver dag.

Styremedlemmene har tilgang til hallen for å kunne utføre sine administrative oppgaver som vanlig, men skal ikke slippe inn andre.

Vaskevaktene er viktig med tanke på hygiene, så de går sin gang. Meld fra til klubbleder om når du skal vaske, slik at du får egnet arbeidstemperatur! Meld tilbake til Pia-Helén også dersom du er syk eller i karantene når du får melding om vakt!

Klubbmesterskapet (UTSATT 12/3) vil få ny dato når situasjonen har roet seg. De som ikke kan eller vil delta på ny dato får tilbake betalt startkontingent.

Det samme gjelder treningssamlingen med Jaroslaw Lowicki (UTSATT 19/3), som skulle finne sted lørdag 21. mars.

Siste seriehelg i 5. divisjonssluttspillet er allerede avlyst, selv om den ikke er terminfestet før siste helg i mars. Siste runde i 3. divisjon (UTSATT 18/3) skal spilles samme helg, men kan i verste fall også bli avlyst eller utsatt.

Videre blir det spennende å se hvorvidt junior-NM (første helg i april; UTSATT 19/3), Påskecupen (skjærtorsdag; AVLYST 19/3), Regionsmesterskapet (17.-18. april; AVLYST: 18/3) Nordsø-cupen (siste helg i april; AVLYST 15/3) og veteran-NM (første helg i mai; UTSATT 19/3) går som planlagt.

JBTKs sesongavslutning er terminfestet til fredag 5. juni. Innen da bør situasjonen ha roet seg, men det gjenstår også å se.

STENGT: Det blir ingen sportslig aktivitet i Jevnaker Bordtennishall på ubestemt tid i henhold til regjeringens vedtak. Egentrening er heller ikke tillatt i hallen. Klubbmesterskapet er utsatt og vi ser an situasjonen fra dag til dag ut sesongen.