JBTK omsatte for en halv million

Jevnaker BTK omsatte for 503 091 kroner og gikk med 17 398 kroner i overskudd i 2019. Kveldens årsmøtedeltakere fikk også vite at medlemstallet økte fra 76 til 81 i fjor.

12 JBTK-medlemmer deltok på årsmøtet, der regnskapet og en kort årsberetning ble lagt fram. Styremedlemmene ble på fjorårets årsmøte valgt for to år, kontrollkomiteen likeså, så kveldens eneste valg resulterte i at Raymond Boger og Daniel Fagerslett Grefsrud signerer årsmøteprotokollen.

Følgende deltok på årsmøtet: Raymond Boger, Daniel Fagerslett Grefsrud, Jonas Jensen, Martin Jensen, Lars Jensen, Anne Stenerud, Leif Thorbjørn Jensen, Yngve Midtfjell, Pia-Helén Fagerslett, Leif-Harald Svendsbråten, Lene Jensen og Thomas Møller.

Klubbleder Thomas Møller fikk fruktkurv og en gavepose full av proteingodsaker som takk for innsatsen; overrakt av nestleder Lene Jensen på vegne av klubbens medlemmer.

Etter årsmøtet ble det åpen ordveksling om seriespill og ansvar, før de som ønsket fikk spille bordtennis. Ganske mange kom etter årsmøtet, selv om det ikke var annonsert trening denne kvelden.

MØTEDELTAKERE: Thomas, Yngve, Leif, Daniel, Anne, Pia-Helén, Lars, Leif-Harald, Raymond og Jonas innenfor bilderammene. Martin og Lene (bak kameraet) utenfor.

Årsberetning Jevnaker Bordtennisklubb 2019

2019 var et godt år for Jevnaker Bordtennisklubb, aktivitetsmessig såvel som økonomisk. Medlemstallet økte fra 76 til 81 og det gikk mindre penger ut en inn fra klubbens bankkonti.

Vi har god kontroll på økonomien og eiendelene våre, samtidig som aktiviteten er stor. Driftsoverskuddet lyder på 17 398 kroner av en totalomsetning på 503 091 kroner.

Vi har gjennom hele 2019 arrangert fem ukentlige treningskvelder med stor deltakelse. Flere har vært oftere på trening og mange deltar aktivt i turneringer. En marginal aktivitetsøkning fra året før. 30 lisensierte spillere er som året før. Nye drakter og ny kleskolleksjon kom også på plass i 2019.

Jevnaker BTK har arrangert tre nasjonale rankingturneringer i tillegg til Påskecupen, Sommercupen og Romjulscupen i 2019. Klubbmesterskap, månedlige klubbrankingkvelder og interne sosiale turneringer har også funnet sted jevnlig gjennom hele året.

Drift og vedlikehold av Jevnaker Bordtennishall er øverst på prioriteringslisten. Alle tilskudd og dugnadsinntekter brukes primært  til forskjellige tiltak for barn og yngre. Voksne medlemmer får også sitt gjennom én ukentlig organisert treningskveld og jevnlige treningssamlinger. All konkurransedeltakelse (reiser, opphold og startkontingenter) betales av medlemmene.

Medlemskontingentsatsene (inkludert treningsavgift) har vært de samme siden 2013; 900 kroner for yngre, 1200 kroner for voksne og 1500 kroner for to eller flere fra samme familie.

De aller fleste medlemmene har vært flinke til å bidra med arbeidsinnsats og/eller verdier som kommer alle til gode. 37 deltakere på varetellingen hos Coop EXTRA var et stort høydepunkt.

JBTK publiserer tradisjonen tro en omfattende sesongberetning sommeren 2020.

TAKK: Nestleder Lene Jensen overrekker takkegave til klubblederen, som takket for tilliten og gavene. (Foto: Pia-Helén Fagerslett)