Årets rankingklatrer

Linda Svendsbråten økte sin rankingpoengstatus mest av alle Jevnaker BTKs utøvere gjennom 2019. Hun har 192 poeng mer nå enn pr. 1. januar 2019.

24 JBTK-spillere kan glede seg over plusspoeng i 2019. Linda Svendsbråten sanket aller flest. Unge Tony Herting (9), som ennå ikke får sine poeng vist offentlig, følger nærmest med 165 plusspoeng.

Leif Thorbjørn Jensen (+149), Kevin Svendsbråten (+146), Jonas Jensen (+133), Ingeborg Huse Landrø (+120), Watchara Chadkarn (+119,5), Lene Jensen (+113) og Andreas Backlund (+106,5) er de øvrige med økninger på mer enn 100 poeng i 2019.

192 PLUSSPOENG: Linda Svendsbråten kan se tilbake på et framgangsrikt bordtennisår.

Jevnaker BTK kårer beste rankingklatrer pr. sesong, så denne oversikten er kun til informasjon. Men Linda kan likefullt smykke seg med tittelen som årets JBTK-rankingklatrer. Grattis!

PS! Andreas Backlund fikk sin poengstatus oppjustert av NBTFs rankingkomité i løpet av 2019. Oversikten viser de plusspoengene had faktisk har spilt inn.

JBTK-utøvenes rankingpoengutvikling gjennom 2019:

Utøver01/01/201901/01/2020Differanse
Linda Svendsbråten928,01120,0+192,0
Tony Herting818,0983,0+165,0
Leif Thorbjørn Jensen1361,01510,0+149,0
Kevin Svendsbråten1216.51362.5+146,0
Jonas Jensen1744.51877.5+133,0
Ingeborg Huse Landrø723,0843,0+120,0
Watchara Chadkarn1431,01550.5+119.5
Lene Jensen927,01040,0+113,0
Andreas Backlund*2100,02206.5+106.5
Raymond Boger1177,01259,0+82,0
Johnson Nketia Adum857,0926,0+69,0
Marcus Helin2632,02681.5+49.5
Fredrik Wilkens826,0868,0+42,0
Ping Liang Kornbråten1075,01116,0+41,0
Wojciech Czapczyk1296,01335,0+39,0
Noah Götestam495,0533,0+38,0
Anders Eriksson3124,03160,0+36,0
Isak Døhlen-Jacobsen809,0842,0+33,0
Martin Jensen826,0857,0+31,0
Olof Götestam1912.51943+30.5
Daniel Fagerslett Grefsrud1369.51389.5+20,0
Kaja Jensen969,0986,0+17,0
Leif-Harald Svendsbråten933,0948,0+15,0
Thomas Møller1997,02000,0+3,0
Ervin Georg Egelandsdal754,0754,00,0
Anne Stenerud876,0876,00,0
Peter Hedram2961,02953.5-7.5
Terje Herting2404,02394.5-9.5
Yngve Midtfjell1489.51471.5-18,0
Maciej Pietkiewicz3054,03033,0-21,0
Thomas Moen1550,01524,0-26,0
Lars Jensen973,0943,0-30,0
Bendik Alme1416,01373,0-43,0
Eivind Stenerud Sørum1061,01010,0-51,0
Jevnaker BTK48 085,549 669,5+1584,0