Ti sesongutmerkelser

Vi er godt inne i den nye bordtennissesongen. Etter at høsten, vinteren og våren er over blir det igjen tid for å dele ut JBTKs eksklusive sesongutmerkelser.

2019/20-utmerkelsene er mer eksklusive enn foregående sesonger, for antallet er redusert fra 17 til ti. De to aller gjeveste – og største – tilfaller sesongens JBTK-spiller og sesongens unge JBTK-spiller.

Ytterligere følgende åtte skal deles ut under JBTKs sesongavslutning, som allerede er terminfestet til fredag 5. juni 2020:

Sesongens JBTK-rankingklatrer
Sesongens ivrigste JBTK-spiller
Sesongens JBTK-gledesspreder
Sesongens JBTK-nybegynner
Sesongens JBTK-prestasjon
Sesongens JBTK-rekrutt
Sesongens JBTK-positive
Sesongens JBTK-fighter

Samtlige med unntak av rankingklatrer-utmerkelsen tildeles på skjønnsmesig grunnlag etter nøye vurderinger av JBTK-styret. Rankingpoengstatus gjøres opp pr. 1. juni 2020.

PS! Alle yngre spillere får deltakermedalje under sesongavslutningen!