Fornyet tillit til Møller

Icon_klubbThomas Møller ble gjenvalgt som leder i Jevnaker BTK på årsmøtet fredag 24. mars. Styret har fått tre nye medlemmer.

ANSVARSHAVENDE: Thomas Møller har påtatt seg og blitt tildelt ansvaret for å lede Jevnaker BTK gjennom 2017 og 2018. (Foto: Pia-Helen Fagerslett)

ANSVARSHAVENDE: Thomas Møller har påtatt seg og blitt tildelt ansvaret for å lede Jevnaker BTK gjennom 2017 og 2018. (Foto: Pia-Helen Fagerslett)

15 av klubbens 75 medlemmer deltok på årsmøtet, der årsberetningen og regnskapssammendraget ble presentert og forklart.

JBTK har tidligere vedtatt å endre regnskapsperiodene fra sesong til kalenderår, fordi idrettsforbundet krever årsmøteavholdelse inneen utgangen av mars hvert år.

JBTK har en sunn økonomi med på drift basert på tæring etter næring. Penger som brukes skal med andre ord tjenes først.

Flere detaljer kunngjøres internt for JBTKs medlemmer.

Årsmøtet ble presentert for forslag til nytt styre, som ble vedtatt.

Takk til May Wilkens og Lars Torp for sine innsatser i 2015/16-sesongen, som ble regnskapsmessig avsluttet 31. desember 2016.

Årsmøtet vedtok at styret velges for to år og at kommende årsmøter avholdes i januar. Sistnevnte for å kunne presentere et ferskere avsluttet regnskap.

JBTK-styret for årene 2017 og 2018 er som følger:

Leder/kasserer: Thomas Møller
Nestleder: Lene Jensen
Styremedlem: Bert Erixon
Styremedlem: Pia-Helen Fagerslett
Styremedlem: Kenneth Hansen Ødegård
Styremedlem: Anne Stenerud

Den interne ansvarsfordelingen foretas på kommende styremøte, som skal avholdes før sesongslutt i juni.

PS! May Wilkens fikk en bordtennisnøkkelring og en bordtennisklokke som takk for styreinnsatsen det siste året, mens Thomas Møller mottok en fruktkurv og to eksklusiv ølflasker for sin innsats.