Årsmøtedokumentene

Jevnaker BTKs årsmøte avholdes i Jevnaker Bordtennishall fredag 6. januar 2023 fra kl. 17:00. Årsmøtedokumentene er nå tilgjengelig her på hjemmesiden.

Vi byr på enkel servering av mat og drikke fra kl. 16:30 og gjennom hele møtet, som har en tidsramme på ca. 60 minutter.

Årsmøtet er åpent for alle. JBTK-medlemmer over 16 år har stemmerett.

Du kan laste ned og eventuelt skrive ut årsmøtedokumentene, dersom du ønsker å følge med underveis.

Det vil ikke bli delt ut fysiske papirkopier på møtedagen.

Jevnaker BTKs årsmøtedokumenter: