Invitasjon til årsmøte i Jevnaker BTK

Jevnaker Bordtennishall avholder årsmøte i Jevnaker Bordtennishall fredag 6. januar fra kl. 17:00. Samtlige medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Vi byr på enkel servering av varmt og kaldt drikke, samt noe å bite i, før og under formalitetene som finner sted denne kvelden.

Dersom noen ønsker å spille litt bordtennis etter møteslutt, så vil det også være mulig.

SAKSLISTE
Sak 1: Valg av møteleder/dirigent
Sak 2
: Opptelling og godkjenning av stemmeberettigede
Sak 3: Valg av 2 medlemmer til å signere årsmøteprotokollen
Sak 4: Gjennomgang av årsberetningen og regnskapet for 2022
Sak 5: Fastsettelse av medlemskontingenter for 2023/24-sesongen
Sak 5: Behandling av godkjente innkomne forslag
Sak 6: Valg av leder
Sak 7: Valg av nestleder og styremedlemmer
Sak 8: Valg av valgkomité (leder + 2 medlemmer)
Sak 9: Valg av kontrollkomité (leder + 1 medlem)
Sak 10: Valg av representanter til idrettsrådet (1 medlem + 1 varamedlem)
* Signering av årsmøteprotokollen + registrering av nye styremedlemmers personalia finner sted straks etter møteslutt.

Eventuelle forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til klubbleder Thomas Møller pr. e-post senest 13. desember 2022. Forslag etter nevnte dato vil ikke bli behandlet.

Årsmøtedokumentene, med forslag og styrets innstillinger, kunngjøres på hjemmesiden i løpet av romjulen 2022.

Vel møtt!