JBTK-informasjon på Facebook

Jevnaker Bordtennisklubb skal gradvis gå over til å informere sine medlemmer i klubbens interne Facebook-gruppe. Sørg for at du er medlem der!

Hjemmesiden vil etter hvert bli mer statisk – uten nyhets- og informasjonsartikler.

Avtroppende klubbleder Thomas Møller har ajourført statistikker og resultater på hjemmesiden siden 1998.

Disse vil ikke bli videreført, såfremt noen føler seg kallet til å overta den historiske bevaringen.

Jevnaker BTKs interne Facebook-gruppe er forbeholdt JBTK-medlemmer, foreldre og enkelte tidligere medlemmer. Kontakt Lene Skogen, Jonas Jensen eller Håvard Sataøen for å få innpass; dersom du ikke allerede har det!

MERK at samtlige artikler som publiseres på hjemmesiden ikke lenger kommer som link i Facebook-gruppen, så du må følge med på begge plattformene for å få med deg alt!

JBTKs Twitter-konto er nedlagt.

Eventuelle forslag til JBTK sendes til styreformann Thomas Møller pr. e-post. Den såkalte «Forslagskassen» eksisterer ikke lenger.