Tid for å betale medlemskontingent

Bordtennissesongen 2022/23 starter i september og Jevnaker BTK minner herved om betaling av medlemskontingent for trenings- og/eller konkurransedeltakelse.

JBTK-medlemskap er obligatorisk for alle som skal ta del i klubbens tilbud; konkurransespill og trening.

Medlemskontingenten skal betales til kontonummer 2030 66 02005. Ikke bruk Vipps, som er gebyrbelagt for bedriftskunder.

Kontingentsatser 2022/23:
Enkeltmedlem under 18 år | Kr 900,-
Enkeltmedlem over 18 år. | Kr 1200,-
Familiemedlemskap (2 eller flere) | Kr 1500,-

Husk også betale spillerlisens til Norges Bordtennisforbund!

Du må løse lisens hvis du er født i 2010 eller senere. Prisen varierer fra 400 til 500 kroner avhengig av alder. Startlisens (gjelder kun for én deltakelse) koster fra 150 til 250 kroner.

Ved betaling av spillerlisens til NBTF er det viktig at du bruker KID-nummeret på giroen!

Alle lisensierte spillere fra sist sesong får tilsendt lisensgiro pr. e-post.

Har du ikke mottatt e-post med betalingsinfo eller du skal løse lisens for første gang må du gi beskjed til Thomas Møller snarest. Da fikser han giro til deg!