JBTK-årsmøte fredag 21. januar

Agendaen til Jevnaker Bordtennisklubbs årsmøte er klar. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til møtet, som etterfølges av åpen fri trening.

Årsmøtet starter kl. 17:00 fredag 21. januar 2021. Klubbledelsen er på plass fra kl. 16:30. Da byr vi på kaffe, saft og noe å bite i fram til møteslutt.

Årsmøtet har en tidsramme på inntil 60 minutter. Fra kl. 18:00 blir det anledning til bordtennisspill for de som ønsker det.

Dersom årsmøtet ikke lar seg gjennomføre fysisk kommer JBTK tilbake med ny informasjon på hjemmesiden.

Agenda JBTKs årsmøte 2022:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av medlemmer (2 stk.) til å signere protokollen
 4. Gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2021
  a) Forslag om godkjenning; fra kontrollkomiten
 5. Inkommet forslag:
  a) Forslag vedr. sommertrening 2022; fra Leif T. Jensen
 6. Medlemskontingent 2022/23:
  a) Forslag om uendrede satser; fra JBTK-styret
 7. Valg av valgkomité (1 leder + 2 medlemmer)
  a) Forslag om sammensetning; fra JBTK-styret
 8. Valg av representant til idrettsrådet (1 medlem)
  a) Forslag om kandidat; fra JBTK-styret