Treningstilbud for yngre fra nyttår

Fra nyttår gir vi klubbens barn og unge dispensasjon fra koronanedstengingen. Unntaket gjelder for ungdomsgruppen på onsdager og satsingsgruppen torsdager.

Onsdag 5. januar 2022 gjenåpner vi ungdomsgruppen, der JBTK-medlemmer opptil ungdomsskoletrinnet inviteres til å delta.

Torsdag 6. januar 2022 blir det satsingsgruppetrening for påmeldte og betalende JBTK-medlemmer opptil ungdomsskoletrinnet.

PS! Vi ber foreldre utvise respekt for nedstengingen ved å ikke entre  hallen.

Tidligere har JBTK gitt klubbens lokalt bosatte eliteseriespillere dispensasjon fra den generelle nedstengingen, slik at de kan trene i Jevnaker Bordtennishall etter avtale – dog ikke når de yngre har treningstid onsdager og torsdager utpå nyåret.

Jevnaker Bordtennishall er underlagt strenge koronarestriksjoner under den pågående nedstengingen.

Kun JBTK-medlemmer som skal utføre sin vaskevakt, samt eliteseriespillerne Jonas Jensen, Terje Herting og Olof Götestam som får lov til å entre hallen.

Vaskevaktene kan ha med seg inntil to medhjelpere. Eliteseriespillerne kan ikke ha med seg noen gjester/tilskuere. Styremedlemmer kan entre hallen for å utføre nødvendige plikter.

Samtlige av ovennevnte må holde avstand til hverandre og praktisere god håndhygiene ved bruk av antibac og/eller såpevask.

NB! Den generelle nedstengingen gjelder i første omgang til og med torsdag 13. januar 2022. Vi er forberedt på at de nasjonale tiltakene forlenges ytterligere, men det vil tiden vise.

TILBUD TIL BARN OG UNGE: Det er full stopp for norsk idrett, men JBTK kan med hjemmel arrangere treninger for barn og unge opptil ungdomsskolealder.