Skjebnedag for damerankingstevnet

Onsdag 2. juni faller avgjørelsen om hvorvidt damerankingstevnet 12. juni finner sted på den datoen. Turneringen vil eventuelt bli utsatt til en senere dato i 2021/22-sesongen.

Pr. i dag setter smitteverntiltakene en stopper for slike arrangementer, så det går mot utsettelse. Endelig avgjørelse faller onsdag kveld.

Ved utsettelse vil startkontingene bli refundert og helt ny påmeldingsprosess gjelde når ny dato fastsettes.

Følg med!