Tidlig sesongslutt for voksne

For voksne JBTK-utøvere betyr regjeringens plan for gradvis gjenåpning av idrettsaktivitet trolig at 2020/21-sesongen allerede er over. Forhåpentligvis rekker JBTK å arrangere noen ungdomsgruppetreninger innen utgangen av mai.

De fire gjenåpningstrinnene som ble kunngjort i går er ikke datofestet – forståelig nok – men allerede kommende uke planlegger regjeringen å informere mer om når vi kanskje kan tilby visse aktiviteter for JBTK-medlemmer.

JBTK-sesongen er uansett over når vår blir til sommer 1. juni.

Gjennom de tre sommermånedene håper vi derimot å kunne tilby faste fredagstreninger for alle med en øvre grense for antall samlet samtidig.

Medlemmer med faste ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil også tillates å trene på andre dager, dersom smittespredningen avtar i takt med antall vaksinerte.

Dette gjelder styremedlemmer, lagledere, trenere og et par andre ansvarshavende – som i år får lov til å invitere med seg flere enn én. Følg med for nærmere info!

Vi krysser fingrene for at samtlige JBTK-medlemmer når fram i vaksinekøen innen utgangen av sommeren!

Foreløpige antakelser basert på gårsdagens informasjon:
* Det nasjonale damerankingstevnet 24. april utsettes høyst trolig.
* Jevnaker BTKs klubbranking 2020/21 betraktes som avsluttet.
* Vi håper å kunne tilby ungdomsgruppetreninger på onsdagene i mai.
* Vi håper å kunne tilby våre lokale eliteseriespillere et treningstilbud innen mai.
* Jevnaker BTKs sesongavslutning kan forhåpentligvis avholdes tidlig i juni.
* Sommercupen 2021 forventes gjennomført på terminfestet dato.
* Jevnaker BTKs SommerQUIZ 2021 kan trolig arrangeres med deltakerne samlet.
* Vi satser på normale JBTK-aktivitets- og konkurransetilbud fra september.
* JevnakerBTKs klubbmesterskap 2021 flyttes til høsten.
* Alle JBTK-medlemmer vil snart kunne melde inn sitt beste 2020/21-sesongminne.

Følg med her på hjemmesiden for mer konkrete nyheter om framtidige trenings- og konkurranseamuligheter!