Stolmontering lørdag 31. oktober

Mens de unge har bordtennisrobot-trening skal voksne JBTK-medlemmer påbegynne arbeidet med monteringen av tribunestoler i Jevnaker Bordtennishall. Lyst til å hjelpe lørdag 31. oktober?

Jobben som skal gjøres denne lørdagen fra kl. 10:00 er ganske enkel, så alle som ønsker kan gjøre nytte for seg.

Planen er å ekspandere eksisterende festehull ved å bore gjennom dem. Vi skal også skru sammen selve setene, som består av to deler. Delene festes med skrue, skive og mutter.

Yngve Midtfjell og Leif-Harald Svendsbråten fordeler arbeidsoppgaver og påser at monteringen går riktig for seg.

Meld fra til en av dem, Thomas eller Lene hvis du har lyst til å hjelp til i et par-tre timer lørdag 31. oktober!

Neste steg i monteringsprosessen blir å skru sammen seter, ryggstøtter og veggfester – slik at vi senere kan montere sammenhengene seterekker på veggen.