Følg med på hjemmesiden!

All offisiell informasjon fra Jevnaker BTK kunngjøres på JBTKs hjemmeside og kopieres samtidig over til klubbens interne Facebook-gruppe. Følg med hvis du vil holde deg oppdatert!

Jevnaker Bordtennisklubb informerer internt og markedsfører eksternt via mange digitale kanaler.

Klubbens offisielle informasjonskanal er hjemmesiden.

All informasjon som kunngjøres der kopieres automatisk over til JBTKs interne Facebook-gruppe, klubbens åpne Facebook-side og Facebook-siden til Jevnaker Bordtennishall.

I tillegg informerer vi med egne meldinger i JBTKs interne Facebook-gruppe, via e-post direkte til våre medlemmer og iblant via tekstmeldinger til utvalgte medlemmer.

NB! Få også med deg informasjon, invitasjoner og påmeldingslister på tavlen i Jevnaker Bordtennishall!

Pass på at du som medlem i Jevnaker Bordtennisklubb får med deg all informasjon som er viktig for deg!

Vi som styrer klubben besvarer mer enn gjerne dine spørsmål, som du bør dirigere direkte via e-post eller SMS for å være sikker på å få svar. Du finner alle ansvarshavendes kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Jevnaker BTK setter pris på alle forslag, innspill, tilbakemeldinger og takker for all ros vi får for det ideelle arbeidet styremedlemmene og andre legger ned hver uke.

Samtidig minner vi om mottoet «ikke spør hva JBTK kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for JBTK»…