Oppdaterte koronaregler i hallen

Fram til nå har det kun vært tillatt med inntil fire spillere samtidig utenom den ukentlige fredagstreningen. Fra i dag tillater vi maksimalt ti spillere samtidig.

Alle øvrige regler gjelder fortsatt og det er vedkommende som inviterer til uorganisert trening som er ansvarlig.

NB! Brudd på reglene vil kunne medføre til treningsnekt, eller i ytterste konsekvens fullstendig stening av hallen for alle!

Gjeldende Korona-regler
i Jevnaker Bordtennishall:

1) Åpne fellestreninger hver fredag kl. 18-20 i juni, juli og august.
2) Alle må vaske hendene med Antibac før og etter trening.
3) Det skal være minst 1 meters avstand mellom hver person til enhver tid. Kroppskontakt skal unngås helt.
4) Maksimalt 20 personer i hallen på de åpne fredagstreningene. Hvis antallet overstiger 20 må de sist ankomne reise hjem.
5) Individuell egenavtalt trening i grupper på inntil ti personer (minst én voksen) øvrige ukedager.
6) Garderober og dusjer skal IKKE brukes. Kun toalettene. Kom ferdig kledd i treningstøy og skift til innesko ved ankomst.
7) Bord, dørvridere og håndtak skal vaskes etter hver fellestrening.
8) Ingen fysisk takking etter spilte kamper. Ingen berøring av bord, nett, gulv og vegger.
9) Vask av eventuell svette på bordene skal foretas fortløpende. Papir, såpe og Antibac står framme.
10) Du må skrive navn og klokkeslett på egen liste når du entrer hallen. Og på nytt når du forlater hallen. Dette for å kunne spore eventuell virussmitte i etterkant.

PS! Eventuelle endringer i reglene må godkjennes av kommuneoverlegen, så sørg for å respektere dem!

Fortsatt god sommer! Hold avstand og god hygiene!

PASS PÅ! Det er fortsatt mange regler og restriksjoner å forholde seg til i Jevnaker Bordtennishall. Pass på at du overholder dem slik at vi ikke må stenge hallen igjen!