Påminnelse om ordensregler

Alle JBTK-medlemmer skal selvsagt oppføre seg ordentlig på trening og i konkurransesammenheng. Vi har ikke innført nye regler, men minner om hva som gjelder.

Påminnelsen om orden og oppførsel er i forebyggende forstand. Vi har ikke et problem med dette i JBTK. At noen blir overtent og utagerer i kampens hete fra tid til annen må vi leve med. Og at det gjerne kan ta tid for yngre spillere å lære egen frustrasjon å kjenne. Og kontrollere den.

Alle voksne forventes å kunne oppføre seg:-)

Skal våre unge medlemmer lære må de voksne gå foran som gode eksempler. Det sterke samholdet og familiære miljøet er viktigere enn noe annet i Jevnaker BTK. At alle oppfører seg høflig og tar sin del av arbeidsbelastningen.

Ikke alle har vært til stede da vi i går og i dag minnet om ordens- og oppførselsreglene, derfor informerer vi også her på hjemmesiden.

Vis innsats og innlevelse når du spiller. Kjemp for hvert poeng. Respektér motstanderen og vær nøytral overfor klubbmedlemmer som møtes i offisielle kamper. Vi er alle forskjellige. Heldigvis!

Så minner vi om følgende enkle regelsett:

  • Ikke flytt bordene hvis du ikke har fått tillatelse fra trener eller klubbleder. Er det mange på trening så må vi dele på plassen. Hvis det er få folk på trening og du flytter litt, så SKAL bordet/bordene selvsagt settes tilbake slik at de står rett og med samme avstand mellom.
  • Kun drikkeflasker med lokk/kork er tillatt på spilleområdet. Ikke åpne kopper og bokser!
  • Kun én ball pr. bord på trening har vært regelen siden JBTK ble stiftet. Den gjelder fortsatt, for å unngå kaos,  forstyrrelser og baller som tråkkes i stykker. På veiledede treninger kan trener unntaksvis tillate flere baller i bruk. JBTK betaler for treningsballer så lenge forbrukes holdes på et edruelig nivå.
  • Ballen skal leveres presist tilbake til et annet bords spillere. Ikke sparkes. Ikke slås eller kastes uten mål og mening bare for å bli kvitt den!
  • Høylytt banning og utagerende oppførsel skal ikke forekomme. Kommer du i skade for å gjøre det, tilgir vi angrende syndere som unnskylder seg:-)
  • Det er lov å si ifra på en høflig måte hvis noen ikke ter seg sømmelig.

Gå foran som et godt eksempel og bidra til hyggelig og vennskapelig stemning på trening og i kamp!

Tilleggslesning om liknende tema: «Takk og godt nyttår»