Satsingsgruppen syder

JBTKs satsingsgruppe var i går samlet for tredje torsdag på rad. Tilbudet for juniorer og lærevillige voksne som ledes av Jonas Jensen fyller Jevnaker Bordtennishall.

13 spillere i alderen 16 til 66 år utgjør satsingsgruppen. I tillegg er Terje Herting med som sparringspartner for juniorerene. Trener Jonas Jensen inngår i dusinet av spillere.

Han trener selv først en halvtime med Terje, som deretter sparrer med de andre juniorene mens Jonas aktiviserer og veileder de voksne.

Ni av de påmeldte var på plass i går; Jonas Jensen, Eivind S. Sørum, Kevin Svendsbråten, Johnson N. Adum, Ingeborg H. Landrø, Raymond Boger, Leif-Harald Svendsbråten, Leif Jensen og Fredrik Wilkens.

Yngve Midtfjell, Lars Jensen, Kaja Jensen og Wojciech Czapczyk sto over.

Olof Götestam har deltatt som gjest to ganger. De som ikke inngår i satsingsgruppen kan søke om å få delta; forutsatt at noen av de faste medlemmene ikke møter opp.

Slike søknader bør være formannen i hende senest tirsdag, og rettes pr. e-post eller sms.

Det er tradisjonelle bordtennisøvelser som utgjør treningsmenyen. Kamp- og servetrening inngår også. Jonas veileder deltakerne og gir tips til tekniske forbedringer.

Bildeglimt fra gårsdagens satsingsgruppetrening: