Lyst til å hjelpe?

Jevnaker BTK inviterer til dugnadskveld i og utenfor Jevnaker Bordtennishall onsdag 12. juni fra kl. 17:00. Vi har arbeidsoppgaver for store og små.

Følgende gjøremål står på programmet:

  • Rydding på kjøkkenet, gamlebadet, i skap og boder
  • Innvendig maling av vinduer (lysblending)
  • Utvendig tildekking av vinduer med kryssfinér
  • Nedgraving av dreneringsbokser under takrenneutløp
  • Opplasting og transport av søppel til avfallsdeponi
  • Annet forefallende arbeid

Vi rekker ikke alt denne kvelden, men vi kommer i gang og håper flest mulig finner det interessant å bidra.

JBTK byr på saft og kaffe til alle som stiller opp!

VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER: Thomas Møller i aksjon under en tidligere sommerdugnad.