Innkjøring forbudt – arbeid pågår: UTSATT

Tirsdag, onsdag og torsdag skal Jevnaker Bordtennishalls utearealer oppgraderes. NB! Utsatt til våren grunnet tele i bakken!

Dersom du skal til hallen med bil mens arbeidet pågår må du finne alternativ parkering.

Pass på at du ikke parkerer på andres eiendom!

Entreprenørfirmaet Aasmund Pettersen & Sønn AS planlegger å starte jobben tirsdag eller onsdag. Det vil bli satt opp sperringer.

All gammel asfalt skal fjernes og hele tomten fylles med frest asfalt.

| Oppgradering av utearealene |

Flere oppgraderinger – inne og ute – står for tur. Fårhåpentligvis rekker vi å gjennomføre prosjektene før jul!