Oppgradering av utearealene

I løpet av høsten kommer det til å bli mye finere på utsiden av Jevnaker Bordtennishall. Og litt mer praktisk.

Tæle, gravearbeider, naturens gang og tidens tann har satt sitt preg på Jevnaker Bordtennishalls utearealer.

Til det verre.

Men; nå skal det bli bedre!

Takket være et bidrag på 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har JBTK nå bestilt følgende oppdrag fra den lokale entreprenøren Aasmund Pettersen & Sønn AS:

* Fjerning av all gammel asfalt
* Fjerning av all vegetasjon
* Utjevning av areal på hallens bakside
* Legging av duk på hele utearealet
* Fylling av frest asfalt på hele utearealet
* Valsing av utlagte masser

I tillegg skal følgende oppgraderinger foretas:

* Forskjønning av ny og gammel inngangsdør
* Montering av entrétak over dagens inngangsparti

Utførelse fra entreprenørens side kan skje når som helst, men vi varsler minst én dag i forveien. Følg med i JBTKs informasjonskanaler!

Halvparten av kostnadene finansieres av nevnte gave. Resten bekoster vi selv med oppsparte midler.

FØRSTEINNTRYKKET: Det ser ikke pent ut i innkjørselen til hallen. Her skal det bli vei i vellinga med enhetlig underlag av frest asfalt.

PARKERINGSPLASSER: Her skal høydeforskjellene utjevnes slik at vi får noen ekstra parkeringsplasser. Bort med alt det grønne og inn med frest asfalt!

PARKERINGSOMRÅDET: Gammel asfalt skal fjernes sammen med alt ugresset. Tett duk med frest asfalt oppå kommer til å gjøre arealet betydelig mer innbydende.

SISTEINNTRYKKET: Stygt og ujevnt på vei ut fra Jevnaker Bordtennishall i dag. Helt plutselig kommer du til å få oppleve et mer fornøyelig farvel.

REGNSKYDD: Her blir det et forlenget entrétak som gir bedre ly på snø- og regnværsdager, samt en ny illustrasjon på inngangsdøren.

GAMMEL MORO: Den gamle inngangsdøren er i dag nødutgang, men det betyr ikke at den trenger å se helt forlatt ut. Forskjønnelse vil fremtre.