Følg med på JBTK-lottolaget!

Kryss fingrene for JBTKs lottolag! Hver lørdag fram til 20. oktober deltar vi med 383 rekker i Norsk Tippings trekninger. Se rekkene nederst i artikkelen.
100 andeler á kr 100,- er solgt. Halvparten av premiepengene tilfaller Jevnaker BTK. Den andre halvparten fordeles på andelshaverne – såfremt det blir minst 50 kroner pr. andel.

Med andre ord: For at andelshaverne skal få noe tilbake må JBTK-lottolaget spille inn minst 10 000 kroner. Det er bare Jevnaker BTK som garantert vil tjene penger.

Sannsynligheter:
7 rette: 0,007 %
6 rette: 1,346 %
5 rette: 45,539 %
4 rette: 53,108 %

Vi må ha minst seks rette pluss tilleggstall for at andelshaverne skal få penger tilbake for sine investeringer. Det er usannsynlig, men vi drømmer og håper!

De 383 rekkene er generert av programvareleverandøren Turbotipp på en slik måte at vi er garantert minst fire rette i hver trekning.

De sju vinnertallene i Lotto kan komme ut av trekningsmaskinen på 5,38 millioner forskjellige måter. Med 383 rekker økes sjansen til førstepremien med 383 ganger. Likevel er den matematiske sjansen for å oppnå sju rette bare 0,007 prosent…

Vi understreker derfor at deltakelse i ethvert pengespill er risikofylt. Man må aldri satse mer enn man har råd til å tape i jakten på og håpet om profitt.

Lotto ble innført i Norge i 1986. Vi har sjekket JBTK-lottolagets 383 rekker opp mot samtlige 1688 lørdagslottotrekninger. Med følgende utfall:

7 rette: 0 ganger
6+tillegg: 4 ganger
6 rette: 19 ganger
5 rette: 903 ganger
4 rette: 4193 ganger
Totalkostnad: 1,95 millioner kroner
Premiesum: 610 000 kroner

Andelshaverne i JBTK-lottolaget:
10: Yngve Midtfjell
10: Pål Syse
10: Leif-Harald Svendsbråten
10: Tore Syse
10: Jostein Syse
10: Thomas Møller
8: Raymond Boger
5: Terje Herting
5: Daniel Fagerslett Grefsrud
5: Kjell Herting
3: Lene Jensen
2: Arne Gunnar Elingsen Ellevold
2: Pia-Helen Fagerslett
2: Magnhild Fagerslett
2: Kai Skogen
2: Jan Tore Hansen
1: Øystein Pedersen
1: Sissel Nordgården Moen
1: Liv Møller
1: Thomas Nordgården Moen

Innleverte lottorekker:
22. september: JBTK-lottolaget_220918
29. september: JBTK-lottolaget_290918
6. oktober: JBTK-lottolaget_061018
13. oktober: JBTK-lottolaget_131018
20. oktober: JBTK-lottolaget_201018

Premieoversikt (totalt kr 2180,- etter fem av fem uker):
22. september: 1 x 5 rette & 8 x 4 rette = 565 kroner
29. september: 1 x 5 rette & 7 x 4 rette = 410 kroner
6. oktober: 8 x 4 rette = 360 kroner
13. oktober: 7 x 4 rette = 315 kroner
20. oktober: 3 x 5 rette & 4 x 4 rette = 530 kroner