Hva er ditt beste minne fra sesongen?

Bordtennissesongen 2017/18 går mot slutten. Vi vil vite hva som har vært ditt personlige høydepunkt og publisere det i den kommende sesongberetningen.

En ny sesongberetning på 48 sider er under arbeid. Den er et historisk dokument for framtiden og et omfattende tilbakeblikk på den gagne sesongen.

En hel side er viet hvert JBTK-medlems personlige minne. DU velger selv om du ønsker å ha med ditt sesongminne og du bestemmer selvsagt selv hva ditt beste minne er.

Send inn ditt sesongminne i skjemaet nederst på siden. Skriv så kort og konkret som mulig.

| JBTK-sesongberetninger | Sesongminner 2016/17 |