Tidsriktig sikringskap

Takket være Iver Erik Høiby og Granberg & Nordengen AS har vi fått et helt nytt sikringskap i Jevnaker Bordtennishall.

AUTOMATSIKRINGER: Takk for Iver Erik Høiby for arbeidsinnsatsen!

Pappaen til Mons tok initiativet til å bytte ut de gamle og nesten utdaterte komponentene, fikk med seg arbeidsgiveren på å dekke kostnadene og utførte jobben selv.

Meget prisverdig, noe JBTK takker hjerteligst for!

Bygget som i dag er Jevnaker Bordtennishall ble oppført i 1977. Det gamle sikringsskapet var av samme årgang. Byttet var på høy tid.

Vi hadde begynt å planlegge et skifte. Vurderte kostnadene. Så tok nestleder Lene Jensen kontakt med Iver Erik, som kom opp med forslaget om å tilby hele pakken – gratis!

Nå trenger vi ikke lenger kjøpe gamle keramiske sikringer. Moderne automatsikringer har overtatt deres funksjon.

Neste oppgradering som står for tur i hallen er nye gardiner/blendere på den nordlige langsiden. Lene og Pia-Helen har påtatt seg ansvaret for å komme opp med løsningen.

Til våren/sommeren ønsker vi å gjøre noe med underlaget utenfor og rundt hallen, samt kanskje lage 5-10 nye parkeringsplasser utenfor hallens sørlige langside.

ELEKTROINSTALLATØR: Takk til Granberg og Nordengen AS for nytt sikringsskap!