Tøff treningshelg

Fem JBTK-utøvere deltok på regionsamlingen på Lørenskog sist helg. På veien hjem uttrykte alle tilfredshet over de to treningsdagene.

Eric A. Kristiansen var påmeldt, men deltok ikke. Kvintetten Ingeborg H. Landrø, Eivind S. Sørum, Amund Fredriksen, Kevin Svendsbråten og Jonas Jensen gjennomførte to treningspass lørdag og to søndag.

Samlingen ble ledet av Jonas Flåøien og Iwona Kuszaj, som hadde med seg mange hjelpetrenere. JBTK-spillerne fikk god og tøff trening som herder dem ytterligere for framtiden.

JBTK-KVINTETTEN: Eivind Stenerud Sørum (bak fra venstre), Ingeborg Huse Landrø, Jonas Jensen, Kevin Svendsbråten (foran fra venstre) og Jonas Jensen. (Foto: Jonas Flåøien)

FULL HALL: Treningssamlingene i Region Øst er populære. Her fra helgens evenement.