Ti årsmøtedeltakere

Tynt frammøte, men bred tilslutning til det framlagte regnskapet og årsberetningen. To interne revisorer ble valgt.

Jevnaker Bordtennisklubbs årsmøte forløp rolig og sømmelig i Jevnaker Bordtennishall fredag kveld.

Klubbleder Thomas Møller fikk fruktkurv og masse ros, som han gjengjeldte til nestleder Lene Jensen, alle styremedlemmene, alle som skjøtter sine ansvarsområder og det genuint gode klubbmiljøet som hvert eneste medlem bidrar til å skape.

Linda Svendsbråten og Leif Thorbjørn Jensen ble formelt valgt som interne revisorer. Sistnevnte kommenterte sin revisjon av regnskapet for de frammøtte. Påpekte et par forbedringspunkter, men omtalte regnskapsføringen og økonomistyringen i positive ordelag.

Leif T. Jensen og Pål Syse ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.

| Resultatregnskap_og årsberetning_JBTK_2017 |

Etter årsmøtet var det aktiv idrett som gjaldt. Da med enda flere deltakere på de sju bordene som sto framme.