JBTK må stille med bøssebærere

Icon_dugnadJevnaker kommune krever at JBTK stiller med bøssebærere i den årlige TV-aksjonen, så da gjelder det at flest mulig stiller opp søndag 22. oktober.

JBTK er blitt tildelt ansvaret for å dekke husstandene i Bergermarka.

Samtlige lag og foreninger i Jevnaker som mottar kommunal støtte for sine virksomheter forventes å gi noe tilbake.

Etter flere års sammenhengende deltakelse slapp vi unna i fjor, men nå er det på’n igjen.

JBTK håper at flest mulig melder seg frivillig. DU kan melde deg til tjeneste via Facebook eller på listen i Jevnaker Bordtennishall.

Nærmere detaljer kunngjøres i forkant av søndag 22. oktober, men du kan allerede nå forberede deg på å møte i hallen kl. 14:00.

Bøsser deles ut i Jevnaker Bordtennishall. Etter å ha gått din tildelte runde på en drøy time så skal du avlevere bøssen i hallen.

| TV-aksjonen 2017 – Bli med! |

Deltakere:
Thomas Møller
Thomas Moen
Sissel Moen
Lene Jensen
Leif Jensen
Daniel F. Grefsrud
Pia-Helen Fagerslett
Johannes A. Stenerud
Kaja Jensen
Lars Jensen
Erik Jensen
Kristin Henriksen
Anne Stenerud
Eivind S. Sørum
Johannes Sørslett
Amund Fredriksen

BØSSEBÆRERE: Noen av de som stilte opp for JBTKs dugnad for Jevnaker kommune i 2015. 22. oktober er det på'n igjen!

BØSSEBÆRERE: Noen av de som stilte opp for JBTKs dugnad for Jevnaker kommune i 2015. 22. oktober er det på’n igjen!