JBTK-tropp til Fornebu

Icon_stevneJevnaker BTK stiller med seks spillere i Fornebu Open i Storøya Grendesenter denne helgen. Pluss supportere.

Arrangørklubben Fornebu BTK byr på et bredt utvalg av klasser, som flere fra Jevnaker har latt seg friste av.

Det blir spennende å se om noen klarer å hevde seg så tidlig i sesongen.

Turneringen spilles i grendehusets idrettshall, samt i klubbens treningslokale i kjelleren.

Fornebu BTK har gjort en god jobb i forkant, for nærmere 200 utøvere skal delta i løpet av helgen.

Deriblant følgende fra Jevnaker BTK: Watchara Chadkarn, Leif T. Jensen, Lene Jensen, Daniel F. Grefsrud, Eivind S. Sørum og Kevin Svendsbråten.

Følg med her på hjemmesiden for rapporter og resultater!

| Deltakerlister og tidsskjema Fornebu Open 2017 |

Fornebu-sekstett_2017
JBTK-TROPPEN: Watchara (foran fra venstre), Eivind, Leif, Daniel, Kevin (bak fra v.) og Lene.