Begivenhetsrik onsdagskveld

Icon_klubbMye fant sted i Jevnaker Bordtennishall i kveld: Trenermøte, treningsaktivitet, gaveoverrekkelse fra sparebankstiftelsen og lokalavisbesøk.

Allerede kl. 16:00 startet møtet som trenerkoordinator Lene Jensen hadde invitert til. Lene ledet møtet for trenerkvartetten Kenneth H. Ødegård, Thomas Moen, Daniel F. Grefsrud og Jonas Jensen.

Klubbleder Thomas Møller deltok også.

JBTKs trenerstab avholder jevnlige møter for å evaluere jobben den utfører. I kveld var en hel time avsatt for å utveksle erfaringer og planlegge kommende treningsaktiviteter.

UNGDOMMER: Noen av de mange unge spillerne og trenerne som var i aksjon i Jevnaker Bordtennishall.

UNGDOMMER: Noen av de mange unge spillerne og trenerne som var i aksjon i Jevnaker Bordtennishall.

FET SJEKK: Takk til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for 50 prosent dekning av investeringen i fire nye varmepumper!

FET SJEKK: Takk til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for 50 prosent dekning av investeringen i fire nye varmepumper!

Fra kl. 17 til 20 overførte trenerne teori til praksis med godt og vel 20 spillere i aksjon i de to ungdomsgruppene.

JBTK-nestor Bert Erixon kom på en alltid så hyggelig visitt, mens vi registrerte flere søsken, foreldre og besteforeldre som var innom i løpet av treningskvelden.

Noe før kl. 18 fikk vi besøk av daglig leder Magnus Magnussen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, i anledning stiftelsens bidrag på 50 000 kroner til fire nye varmepumper.

Lokalavisen Hadeland kom for å overvære seansen og dokumentere også det faktum at garderobetilbygget er ferdigstilt etter fem års arbeid.

Prosjektet Jevnaker Bordtennishall har til nå kostet ca. 4,2 millioner kroner, hvorav lokalbanken og dens stiftelse har bidratt med om lag 700 000 kroner siden Jevnaker BTK ervervet eiendommen i 2007.

TRENERMØTE: Jonas Jensen, Thomas Moen, Daniel F. Grefsrud og Kenneth H. Ødegård gjør alle en kjempeinnsats og har virkelig hevet standarden på JBTK-treningene. På kveldens møte ble de servert velfortjent pizza.

TRENERMØTE: Jonas Jensen, Thomas Moen, Daniel F. Grefsrud og Kenneth H. Ødegård gjør alle en kjempeinnsats og har virkelig hevet standarden på JBTK-treningene. På kveldens møte ble de servert velfortjent pizza.