JBTK-kvintett på regionsamling

Icon_treningFire utøvere og én trener fra Jevnaker BTK deltar på kommende helgs treningssamling i regi av NBTF Region Øst på Lørenskog.

UT PÅ TUR: Fem JBTK-gutter skal delta på treningssamling på Lørenskog.

UT PÅ TUR: Fem JBTK-gutter skal delta på treningssamling på Lørenskog.

Det er lenge siden Jevnaker BTK var representert på en regional treningssamling. Aktiviteten i egen klubb har vært så stor at vi regelrett ikke har hatt kapasitet til å markedsføre og følge opp disse samlingene godt nok de siste årene.

Takket være besøket fra trenereduoen Jonas Flåøien og Anders Brennhagen på Jevnaker 17. desember, ble det fokusert ekstra på treningsmuligheter utenfor egen klubb.

Det har nå resultert i fire påmeldte JBTK-utøvere: Daniel Fagerslett Grefsrud, Jonas Jensen, Kevin Svendsbråten og Amund Fredriksen.

Etter at kvartetten meldte seg på fikk JBTKs hovedtrener Kenneth Hansen Ødegård forespørsel fra regionen om å bidra som assistenttrener i B-72-hallen – og takket ja!

Kenneth, Daniel og Jonas inngår i JBTKs trenerteam for unge spillere. Trioen kommer til å ta med god lærdom hjem til Jevnaker, som kommer alle klubbens ivrige rekruttere til gode.

Thomas Moen er også JBTK-trener og utøver, men han skal ikke delta på Lørenskog. Thomas, Kenneth, Daniel og Jonas har alle vist imponerende innsats til nå.

Helgens treningssamling i B-72-hallen på Lørenskog samler ca. 60 spillere og et solid og dyktig trenerteam.

De fleste deltakerne skal bo og overnatte i hallen. Det betyr sosiale opplevelser i tillegg til sportslig utvikling.

Det blir fire timers effektiv trening hver dag på Lørenskog. Deltakerne er delt inn i to grupper: A og B.

A-gruppens treningstider er kl. 10-12 og 14-16 begge dager. B-gruppens treningstider er kl. 12-14 og 16-18 begge dager.

JBTK-spillerne inngår i B-gruppen, mens Kenneth bidrar som trener i alle passene begge dager.

Stå på og nyt helgen, JBTK-gutter!