Talte det nye året inn

Icon_klubb22 JBTK-venner stilte prisverdig opp på dagens varetelling hos Coop EXTRA Jevnaker, som varte i tre effektive timer.

Stor takk til alle som bidro med sin tid og tellekunnskaper. Jevnaker BTK har i dag jobbet inn 7-8 tusenlapper, som kommer godt med når vi i 2017 skal by på flere tiltak og aktiviteter for våre unge spillere.

Følgende deltok på varetellingen:

Jonas Jensen, Leif Jensen, Martin Jensen, Erik Jensen, Kaja Jensen, Lars Jensen, Lene Jensen, Linda Svendsbråten, Leif-Harald Svendsbråten, Kevin Svendsbråten, Emil Ørnes, Heidi Ørnes, Anne Mette Ørnes, Pia-Helen Fagerslett, Daniel F. Grefsrud, Pål Syse, Thomas Møller, May Wilkens, Fredrik Wilkens, Christian Wilkens, Geir Håkon Bjørklund og Ping Liang Kornbråten.

Nå er det et helt år til neste gang:-)

NYTTÅRSTALT: 2017 er talt inn. Tusen takk til alle som bidro til en effektiv gjennomføring!

NYTTÅRSTALT: 2017 er talt inn hos Coop EXTRA Jevnaker. Tusen takk til alle som bidro til en effektiv gjennomføring!