Slik melder du deg på til stevner!

Icon_stevneJBTK mottar invitasjoner til stevner på ukentlig basis. Invitasjonene publiseres i JBTKs Facebook-gruppe og på tavla i hallen. Hvis du vil delta, så må du melde deg på – i god tid før påmeldingsfristen!

SJEFEN: Lars Torp er ansvarlig for at alle i JBTK som ønsker å delta blir meldt på innen fristen, men det er ditt ansvar å melde deg på til Lars i god tid før påmeldingsfristen utløper!

SJEFEN: Lars Torp er ansvarlig for at alle i JBTK som ønsker å delta blir meldt på innen fristen, men det er ditt ansvar å melde deg på til Lars i god tid før påmeldingsfristen utløper! Du må også betale medlemskontingent og løse lisens før du melder deg på; og overføre startkontingent for hver påmelding!!!

Som medlem i Jevnaker BTK må du lese denne artikkelen for å tilegne deg lærdom om hvordan du melder deg på til bordtennisturneringer!

NB! Som aktiv utøver har du et spesielt ansvar for å følge vedtatte retningslinjer for påmelding til stevner.

Slik kunngjør vi invitasjonene:
Alle invitasjoner som JBTK mottar publiseres i JBTKs Facebook-gruppe. Dette er Lars Torp sitt ansvar. De samme invitasjonene skrives ut og henges opp på tavla i Jevnaker Bordtennishall. Det sørger Thomas Møller for å gjøre.

Invitasjoner til stevner i Jevnaker Bordtennishall kunngjøres her på hjemmesiden og blir synlig også i JBTKs Facebook-gruppe.

De fleste turneringene i Jevnaker Bordtennishall er nasjonale rankingstevner der JBTK holder av et begrenset antall plasser til egne utøvere.

Slik melder du deg på til stevnene:
Hovedregelen er å notere ditt navn og hvilke klasser du vil delta i på påmeldingsskjemaet i hallen – i god tid før påmeldingsfristen utløper.

Påmelding til rankingstevner (inkludert Romjulscupen og Påskecupen) i Jevnaker Bordtennishall må du gjøre på hjemmesiden; ved å fylle ut skjemaet i den aktuelle invitasjonen!

Slik sender JBTK felles påmeldinger:
Lars Torp er ansvarlig for at alle individuelle påmeldinger som når ham (via skjema i hallen) samles og sendes til arrangøren innen fristen.

Slik betaler du startkontingenten(e):
Straks du har meldt deg på så skal du overføre startkontingenten(e) til Jevnaker BTKs konto.

Alle påmeldinger er bindende. Du betaler for påmeldingen; ikke deltakelsen. Du må betale selv om du ikke deltar!

Du må regne med å bli purret på dersom du ikke betaler startkontingenten ved påmelding. Ved rankingstevner i Jevnaker Bordtennishall kan du i verste fall miste deltakerplassen hvis du ikke har overført startkontingenten ved påmelding!!!

Krav til stevnedeltakelser:
* Du kan ikke delta i stevner før du har betalt medlemskontingent til Jevnaker BTK.
* Du kan ikke delta i stevner før du har betalt lisens til Norges Bordtennisforbund (unntak for utøvere født i eller etter 2005).
* Du bør stille i JBTK-drakt i alle turneringer.

Lykke til:-)