Årsmøte mandag 25. april

Icon_klubbJevnaker Bordtennisklubb avholder årsmøte i Jevnaker Bordtennishall mandag 25. april fra kl. 17:00, med påfølgende åpen trening som vanlig.

JBTK-emblem_142pxDet blir enkel bevertning, bestående av kaffe og noe å bite i.

Årsmøtet må avholdes innen utgangen av april, i henhold til nye krav fra idrettsforbundet. Derfor en noe hastig invitasjon.

Regnskapet og sesongberetningen vil derfor ikke være endelige, men økonomistatus blir et punkt på årsmøtet.

Det blir også en rask gjennomgang av sesongen til nå, samt valg av styre.

Samtlige JBTK-medlemmer ønskes velkommen!

PS! Sesongavslutning med utdeling av sesongutmerkelser finner sted 25. mai. Mer info om dette i nytt innlegg.